Ważne!
  • Pożegnanie

    Odeszła Grażyna Ścisłowska - instruktorka Hufca Warszawa-Mokotów i KIHAM

  • KAHA 2021

    Pierwsze informacje o tegorocznym spotkaniu

  • KAHA 2020

    Sprawozdanie z hybrydowego spotkania

Spotkania